Dette er en av 44 nye næringstomter: – Flere søkere på samme tomt

Skillemo næringsområde er 286.000 kvadratmeter, og det er nye aktører som har meldt sin interesse for å etablere seg i Alta.