(iFinnmark)

Naturvernforbundet annonserer sivil ulydighet i forbindelse med Nussir sin etablering i Kvalsund kommune. Forbundet er imot at det igjen søkes etablert arbeidsplasser i forbindelse med de rike kobberforekomstene i kommunen. De begrunner motstanden med at den planlagte aktiviteten til Nussir vil medføre belastning på landskap og natur. Belastning som forurensing av vann og reduksjon av reinbeiter.

Det kan være andre motiver bak de annonserte aksjonene, som for eksempel økonomiske motiver for selve organisasjonen. En ny mulighet til å aksjonere vil skape blest om forbundet, med tilgang av flere unge medlemmer og bedret økonomi.

De som husker så langt tilbake som utbyggingen av Alta kraftverk vet at aksjonister kan ha vikarierende motiver for sin motstand mot viktige tiltak i samfunnet. Ved aksjonene i den forbindelse var samiske aksjonister sterkt involvert, blant annet med sabotasje mot anleggsvirksomheten. Forsøk på sprenging av bro som førte til personskade, og planer om å senke losjiskipet til politiet, var en dramatisk og ulovlig aksjonsform.

Utbyggingen av kraftverket berørte naturligvis laksefisket i elva sterk. Tiltaket angikk imidlertid ikke samiske aksjonister, og disse forsvant fra aksjonen straks de hadde fått myndigheter i Oslo i tale og fått tilsagn om politiske særrettigheter.

Det har alltid vært slik at en kan ikke lage omelett uten å knuse egg. I forbindelse med søknaden om konsesjon kan er være trygg på at konsesjonsgiver har vurdert verdien av både egg og omelett, og funnet at omeletten har størst verdi for kommunen, for reindrifta og for nasjonen.

For kommunen og lokalbefolkningen er det nye muligheter for lokalsamfunnets utvikling og vekst, og realiteter knyttet til en bedre framtid, som teller. Ungdom lar seg stundom lett manipulere.

Utfordringen til Naturvernforbundet ligger i: - enten å velge å aksjonere, - eller gjøre aksjoner unødvendige ved at en rekke medlemmer i organisasjonen, i det vesentligste bosatt i byer og tettsteder, flytter til Kvalsund kommune, og av eget tiltak finner noe å leve av som ikke medfører belastning på landskap og natur.

Det synes ikke å være noe problem å ha det komfortabelt I byen, mens andre mangler arbeid å gå til der de bor.

Dersom Naturvernforbundet ikke forholder seg til denne type valg er dets aksjoner ikke ønskverdig, og lite troverdig!