– Det går for det meste i hasj og amfetamin

Politiet i Finnmark har et særlig fokus på rus- og psykiatri i fylket. De er bekymret for at det stadig er yngre brukere som ikke kommer seg ut av rusmiljøer.