– Det er latterlig og dårlig

I hele Finnmark opplever privatpersoner og yrkessjåfører at refleksbruken er for dårlig. Marlene Andersen fra Alta og Jan Nylund fra Båtsfjord er en av dem.