Denne linja er ekstra populær i år: – Vi har ansatt flere lærere

Flere søker seg til påbygglinja ved flere av skolene i Finnmark. Rektorene har sine teorier om hva dette kan skyldes.