(iFinnmark)

Den siste tiden har debatten rundt tekstinnholdet i årets russesanger herjet. Debatten kommer hvert år, men kan sies å ha tilspisset seg ekstra i år. Den pågående debatten har blitt såpass stor at vi ser på det som nødvendig å ta grep.

Russestyret har utarbeidet et par retningslinjer for innhold i russesangene. Retningslinjene vil bli overrakt neste års russ og russepresident. Neste års russepresident forplikter seg til å slutte seg om retningslinjene, og han/henne står også fritt til å legge til ytterligere punkter i retningslinjen.

Disse retningslinjene er de første stegene på veien mot endrede holdninger om hva som er greit å skrive i russesangene. Endrede holdninger kommer ikke over natta, og derfor anser vi det som hensiktsmessig å ta dette steg for steg. Retningslinjene må ansees som små steg i riktig retning.

Retningslinjene er utarbeidet på bakgrunn av elementer som går igjen i debatten. Retningslinjene begrenser hva man kan skrive i tekstene, men likevel gir de spillerom til å skrive fengende tekster som ikke nødvendigvis er politisk korrekte slik russen gjerne ønsker.

Kommende russesanger:

- Kan ikke inneholde ordet «hore» hverken på direkte eller indirekte måte. Indirekte måte inkluderer også andre språk.

- Kan ikke oppfordre til, eller bagatellisere vold eller seksuelle overgrep

I debatten har det kommet fram flere eksempler på at ordet «hore» er tatt inn i dagligspråket til unge helt ned til barneskolealder. Vi ser at barn også lytter til russesangene, og vi vil forhindre at ordet brukes i tekstene for å unngå at de bidrar til bagatelliseringen.

Seksuelle overgrep er et alvorlig samfunnsproblem og hvert år kommer det fram historier om slike hendelser i russetiden. Vi ser at det er uheldig at overgrep og vold bagatelliseres i tekstene.

Dersom en russegruppe likevel velger å bruke tekster som bryter med retningslinjene vil man ikke kunne delta på kåringer (kåringer av for eksempel beste interiør, konsept, anlegg osv.)

I første omgang vil retningslinjene ment for Altarussen, men de oversendes andre russestyrer rundt om. Vi kommer til å oppfordre de til å også slutte seg om retningslinjene, eller evt. utarbeide egne.