Åpent brev til samferdselssjefen i Finnmark, Boreal sjø og Alta kommune

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Endring av anløp – hakkestabben.

DEL

Meninger (iFinnmark) Vi er blitt kjent med at følgende endring er lagt inn i ruteplanleggeren fra 1. juli

  • Anløp av Hakkstabben i rute 340 utgår
  • Anløp av Hakkstabben i rute 310 gjennomføres på signal fredag ettermiddag og søndag ettermiddag. Signalanløp kun for passasjerer.
  • All gods og kjøretøytransport skal gjennomføres over Altnes kombibåtkai.

Rute 340 – skoleruta i Rognsund, lokalrute mellom Rognsundstedene og Storekorsnes.

Rute 310- Altafjordxpressen, mellom Alta, Storekorsnes og Rognsundstedene,.

Dette fikk vi melding om ved båtanløp onsdag 12. juni, 18 dager før ruteendring.

Dette mener vi er respektløst for oss dette gjelder. Vi er ikke blitt orientert om denne dramatiske endringen.

Vi tillater oss å stille en del spørsmål omkring dette:

1. Hvem har fattet dette vedtaket?

2. Hvordan skal beboerne på Hakkstabben komme seg til Altneset for å rekke rute 340 Skoleruta i Rognsund på morgenen 07.00, og hvordan skal disse komme seg hjem, på kvelden, kl. 18.15? Veien mellom kaiene er nærmere 8 km

3. Skal beboerne på Hakkstabben bare kunne reise fredag ettermiddag, og komme hjem søndag ettermiddag, eller reise søndag ettermiddag og komme hjem fredag ettermiddag?

4. Har man konkludert med at det bare er helgetrafikk over Hakkstabben kai, siden man har valgt å beholde anløp fredag kveld og søndag kveld?

5. All post til 9532 Hakkstabben kommer nå over Hakkstabben kai, hver ettermiddag i ukedagene, hvordan blir posten levert etter 1. juli? Får vi bare post på fredag kveld?

6. Hvorfor velger man å flytte godstrafikken fra Hakkstabben til Altneset? All gods- og kjøretøytransport skal skje over Altneset kombibåtkai. Der er grense på 2 tonn akseltrykk for å kjøre ut på kaia. Hvordan skal last som settes på kaia der, kunne hentes uten kjøretøy? Hvor skal søppelcontainere og annen last oppbevares? Det er i hvert fall 10 år siden det ble ført gods over Altneset kai, og atkomsten ut til kaia er ikke forsterket. Hva med drivstoff til brøytetraktor, og strøsand som skal lagres innendørs, hvordan tenker man at dette skal kunne transporteres? Hvor skal annen last lagres? Det er ikke lagerskur eller plass for lagring i kaiområdet. På Hakkstabben er det ekspeditør som tar imot gods, og får det inn på lager. Her er det tilgjengelig truck og annet transportutstyr. Her er også stasjoneringssted for brøyteutstyret som brukes på FV. 31 Hakkstabben-Altneset. Hvordan tenker man at utstyr til Hakkstabben Kraftverk (Alta Kraftlag) skal transporteres?

7. Hva med parkering på Altneset? Der er anlagt parkeringsplass for 4 biler, og det planlegges nytt venterom i kaiområde. Hvor skal bilene som ikke skal være med rute 340, eller 310 parkeres? På Hakkstabben er det plass for mellom 12 og 15 biler. (I dag er det stasjonert rundt 10 biler på parkeringsplassen).

8. Hvor tenker man å gjøre av passasjerene, den dagen det er for mye vestavind på Altneset, til at båten kan anløpe der? Ingen av kaiene på Seilandsiden av Rognsund er skjermet for vær, og vi er derfor avhengig av å kunne bruke en av kaiene når det er uvær (vestavind på Altneset og Sønnavind på Hakkstabben).

9. Hvordan tenker man å løse sommertrafikken til Hakkstabben og Altneset, når man siden påske ikke har hatt forutsigbare rutebåter. Nå er det satt inn en båt «Loppøy», for sommeren, som bare har plass for 2 biler (når det ikke er gods). Hva med alle de som skal reise til Hakkstabben, må de nå ta bilen med for å reise over Altneset kai? Statistikkene viser at det årlig reiser mellom 1500 og 2000 passasjerer over Hakkstabben kai.

10. Hvordan løser man utfordringen med driftsstans på fergeleie på Altneset? Etter at fergeleiet ble ferdig har det nok gått like mange biler over Hakkstabben kai (i stropp), som over fergeleie på Altneset. Båten som nå betjener ruta, har utelukkende brukt Hakkstabben. Dette har også skjedd pga. tidsnød, de gangene det har gått ekstra transport av biler (ved langvarig fravær av hurtigbåtferge). Da har båtene valgt å gå korteste vei til Hakkstabben.

11. FV 31, Hakkstabben – Altneset. Hvordan tenker man å løse ekstra slitasje av en allerede utslitt veistrekning, når man må øke bilbruken, pga. kutt i anløp? Veien ble tatt i bruk i 1983, som helårsvei. Den ble da laget for at elevene fra Hakkstabben, skulle slippe å bo på skoleinternat, og det ble etablert skolerute. Det ble ikke tatt høyde for større kjøretøy og godsfrakting. Man valgte enkle løsninger, og sparte penger på å ikke rette ut svinger, eller skyte ut fjellmasser. Det er sikkert det eneste veiprosjekt i Finnmark der det ble overskudd etter fullføring. Det er ikke gjort noe med veien etter at den ble ferdigstilt.

12. Hvorfor velger man å kutte anløp av Hakkstabben kai, i rute 340 og et anløp i rute 310? Båtene «stryker» jo forbi kaia, og det er ikke noe ekstra kjøring, eller ekstra tid. Altså ingen merkostnad.

Vi kunne nok stilt mange flere spørsmål, men lar det bli med dette nå. Husk det er ingen skam å snu. Vi mener at det nå blir gjort en stor urett mot befolkningen på Hakkstabben og Altneset.

Vi vil her minne om at mål for fylkeskommunenes kollektivtransport er:

«kollektivtransporten i Finnmark skal gi brukerne attraktive og forutsigbare transportmuligheter gjennom helhetlig kollektivtilbud». Et av de strategiske tiltak til måloppnåelse er ved å tilrettelegge kollektivtilbudet for samordnet offentlig transport for bedre ressursutnyttelse. Og også, ved å jobbe for at dagens seilingsmønster for kystruta opprettholdes. (05.03.2019)

Til sist vil vi gjerne invitere dere fra Samferdselsavdelinga, fra Boreal og fra Alta kommune til å ta en tur til Hakkstabben, og overvære en kjøretur mellom Hakkstabben og Altneset. Da tror vi dere forstår hva «vi snakker om».

Vi vil på det sterkeste be om at begge båtrutene, 310 og 340 anløper Hakkstabben også etter 1. juli, slik som i dag.         

Artikkeltags