(iFinnmark)

For 400.000 kr i året skal Alta kommune legge ned Gakori Barnehage. Det er nemlig dette kommunen har i merinnsparing på å legge ned hele Gakori Barnehage, kontra det og midlertidig stanse driften i to separate avdelinger i forskjellige barnehager i kommunen. Det vil si tjuetusen kroner per barn, basert på antall barn som ville blitt igjen i Gakori Barnehage høsten 2018. Mindre, om hele barnehagen ble fylt opp igjen den samme høsten.

Samtidig som disse lave tallene blir kjent, skal foreldre i Alta bare godta at barna ikke blir tatt hensyn til. Ifølge artikkel 3 i FNs barnekonvensjon skal alle handlinger som berører barn vise hensyn til barns beste. Alta kommune har i denne saken ikke tatt hensyn til FNs barnekonvensjon. For her skal små barn rives ut av den trygge barnehagen sin, og plasseres på et helt nytt sted. Det er ikke slik at en ny barnehage vil være «et grusomt sted», men det vil være et nytt sted. Et utrygt sted. For barn som har brukt et halvt år på å bli trygg i Gakori, må nå ut og kanskje bruke et nytt halvt år på å bli trygg. For et 2 år gammelt barn vil dette utgjør 50% av livet! Tenk å bruke halve livet ditt i en jobb hvor du føler deg utrygg, redd og engstelig om bare en av dine kollegaer røyser seg og går ut av rommet. Blir forvirret og nervøs hver gang kollegaen din kommer på jobb, eller drar fra jobb. Hver gang noen andre, noen du ikke ser hver dag, kommer på besøk til arbeidsplassen din? Dette er nemlig tilvenningsfasen til ettåringer som begynner i barnehagen.

«Men ut ifra vurderingene vi har gjort, er å legge ned en toavdelingsbarnehage det enkleste». En uttalelse fra rådmannen som viser total mangel på vilje til å gjøre det som er best for folk i Alta kommune. For som jeg kan se, tar ikke rådmannen hensyn til verken barnets beste, eller forventningen fra Altas befolkning om å finne den beste løsningen i alle saker. Så lenge løsningene han finner er «den enkleste løsningen», og politikerne godtar dette, skal alle være glade. Men som mor, innbygger og medmenneske i Alta Kommune er dette helt uakseptabelt. Jeg kan ikke bare se på at våre folkevalgte godtar «den enkleste løsningen» når vi snakker om 50% av en 2årings liv.

Videre sier artikkel 3 i FNs barnekonvensjon at «Partene påtar seg å sikre barnet den beskyttelse og omsorg som er nødvendig for barnets trivsel, idet det tas hensyn til rettighetene og forpliktelsene til barnets foreldre, verger…». Ikke én uttalelse har kommet fra rådmannen om hensyn tatt til barns trivsel, omsorg og beskyttelse. Jeg som forelder har som jobb nummer en, å sikre mitt og andres barn til en trygg hverdag. Jeg ikke bare ønsker, men forlanger, at politikerne tar hensyn til alle barn i alle sektorer. Konsekvensene av enkle løsninger er det ingen som vet. Det er derfor vi kan kalle løsningene for «enkle». Så uten å ha tatt hensyn til barns beste, har kommunen valgt å gå for nedleggelse av Gakori Barnehage. Til tross for minimalt med innsparing, på bekostning av barns beste, som igjen bryter med FNs barnekonvensjon. Til tross for at det blir lagt frem bekymring om dårlig konsekvensanalyse. Til tross for at det mangler tall på antall barn født det siste året i de forskjellige bydelene. Til tross for alt dette, ser ikke politikerne våre at en nedleggelse av Gakori Barnehage er en forhastet besluttning.

Men vi kan i alle fall trøste oss med en storskole til 400 millioner kroner.