(iFinnmark)

Alta er et skremmende eksempel på mangelfull utredning og dokumentasjon av akuttilbudet. Finnmark KrF stiller seg fullt og helt bak det samstemte lokale kravet om en konsekvensutredning av helsetilbudene i Vest-Finnmark. Dette må skje før flere milliarder kroner låses i et enkelt investeringsprosjekt. 

Vi fester lit til utredningen Oslo Economics har utarbeidet på vegne av Alta kommune. Allikevel vil tilliten hos befolkningen i vestfylket til en utredning styrkes, hvis utredningen bestilles av den myndighet som skal eie de store investeringsprosjektene. Og vi har klare forventninger til at akutt- og fødetilbud blir ivaretatt på en god måte for Altabefolkningen når en slik utredning foreligger.

Å være alvorlig syk, angstfull det være ung eller gammel i bil over Sennalandet på de verste vinterdager er en stor fysisk og psykisk belastning. Og attpåtil måtte trilles ut og bytte bil i stormvind og snø er uverdig, uhørt og totalt unødvendig i dagens velferdssamfunn. Befolkningen i Alta og Kautokeino er behandlet på en uverdig måte.

I dagens Norge bør vi alle få slippe å leve med usikkerhet om hjelpen kommer fram i tide, eller i det hele tatt finnes der, når hjertet stopper eller hjerneslaget er et faktum. Vi kan dessverre ikke time slikt til før kl. 15:30 på dagtid. Til syvende og sist kan den mangelfulle akuttberedskapen bli et spørsmål om tap av liv og påføring av alvorlige helseskader. Dette er noe av det vi kjemper for å slippe å oppleve. Ber vi om for mye? Døgnbaserte tilbud må på plass også i Alta!

Det er et politisk ansvar å sikre gode og likeverdige helsetjenester slik at lokalbefolkningen kan sikres rask og effektiv hjelp i akutte situasjoner.

KrF har sett seg lei på at lokalsamfunnene settes opp imot hverandre i årelange lokaliseringsdebatter under dagens helseorganisering. Hammerfest sykehus skal bestå og fortjener nye lokaliteter. Men funksjonsmessig må en utbygging her ses i sammenheng med et nytt lokalsykehus i Alta og samisk helsepark i Karasjok. Det er dette en uavhengig utredning skal sikre i et langsiktig perspektiv.