(iFinnmark)

Som helseminister innførte Krfs Dagfinn Høybråten 1. juli 2004 røykeloven. Han kan få innført lov om landbasert fiskeoppdrett. Slipp Kristelig folkeparti inn i regjeringen, og la alle våre fjorder og hele kysten slippe å bli forpestet av oppdrettsindustrien.

Hurtigruten kjører slalom

Jeg talte minst 8 oppdrettsanlegg bare i Vargsund da jeg forleden tok Snelandiabåten til Hammerfest fra Alta. Rognsund er allerede syltet med anlegg. Det tredje sundet inn til Altafjorden, Stjernsund, er nå okkupert av oppdrettsmærer. I kamuflasjefarger ligger det nå et anlegg ved Davaluft og sperrer også dette siste sundet inn til Altafjord. Jeg antar at det nå er over 200 industrimærer i fjorden. Hurtigruteleia er også dandert av mærer. Disse vises ikke på reklamen for vår stolte skipslei.

Fjordtorsken må holde seg for nesen

All fisk må nå holde seg for nesen når de vil komme til Altafjorden gjennom tre de trange sundene. Oppdrettsmærene flyttes konstant i Altafjorden og sundene. Møkka fra mærene fordeles derfor over et fjordbunnområde som er langt større enn hva de fremstår som.

En fjord- eller innsigstorsk gyter neppe på sine tradisjonelle fjordbunnplasser i Altafjorden. Hvem vil velge et avfallsdepot under et industriområde som sin fødestue?

Gratispassasjerer

Som næringsdrivende i Alta må jeg betale 4 kroner kiloet på Stengelsmoen for mitt avfall. Oppdrettsindustrien slipper avfallet sitt rett ned på kommunal havbunn – gratis. Det finnes ingen kloakkanlegg for oppdrettsmærer. Altså heller ingen kommunale avløpsavgifter for lakseindustrioppdretterne. For mitt næringsareal i Alta betaler jeg over 30.000 i året til kommunen. Hva betaler oppdrettsindustrien for sitt arealbruk for 200 roterende mærer til kommunen.

Sett all fiskeoppdrett på land.

Dagfinn Høybråten viste politisk mot med å si nei til forurensing av utestedene våre. Utelivsbransjen og røykerne stønnet i 2004 og annonserte sine arbeidsplasser nord og ned. Det vil også oppdrettsnæringen sikkert gjøre når forbudet mot havmærer innføres. Det er bare å tilpasse seg loven.

Norsk solarieforening akket og stønnet da Statens strålevernet ville ha kun betjente solarier for et par år siden. Det ville rasere en hel næring, var foreningens påstand bl.a. De ønsket å drive sin næring uten innsyn av andre enn dem selv. Foreningens mobilisering lykkes, solariene er fortsatt ubetjente.

Gi oss Altafjorden tilbake

Dagfinn Høybråten viste veg i 2004. Hans lov var riktig og fremtidsrettet. Oppdrettsnæringen må produsere sin mat på et anstendig og forsvarlig vis. Høybråten sørget for at vi fikk et røykfritt miljø. La oss også få en oppdrettsfri Altafjord. Plasser mærene på land.