De satset i Skandinavia og alt så lyst ut. Så mistet 30 arbeidere jobben

Meldte selv oppbud.