De prøver så godt de kan å føre tilsyn over tilfluktsrommene: – Det er nesten en håpløs oppgave

Det er noen tiår siden tilfluktsrom eller bomberom var aktuelt. I dag brukes tilfluktsrommene til lager eller andre ting.