Bedriften har tapt millioner i år. Nå har de bedt om hjelp for første gang

Koronasituasjonen har slått kraftig ut for reiselivsbedriften.