På Elvebakken er det kommet opp nytt gjerde mot flyplassen øst for Nordahl Griegs vei.

Det er Avinor selv som utfører arbeidet og dette gjøres blant annet for at det er behov for større område til snødeponi om vinteren.

I tillegg til dette så skal også Kallax Flyg sette opp en hangar på flyplassområdet. Det er Avinors eget område som nå gjerdes inn.