Åpnet nytt helsetilbud fredag, og allerede er det venteliste: – Vi kunne nok ha fylt opp avdelingen allerede

Fredag ble Døgnenheten for avhengighetsbehandling (TSB) ved Klinikk Alta offisielt åpnet, og mandag blir den første pasienten lagt inn.