Åpnet lokaler ved Altagård – håper garasjene står mest mulig tomme

Av

Nyoppstartet familiebedrift med ny forretningside.