Hanne Vang var den heldige vinneren av ett fiskekort i Nedre Sierra i juli.

- Da blir det ny tur med familie og venner, og det ser jeg fram til, sier Hanne Vang.

Hun vant dette kortet fordi hun levert inn skjellprøver fra laksen de fikk i fjor. Da var hun med familie og venner på 3-døgnskort i Pahtakorva. De fikk da både laks og sjøørret.

- Vi hadde det trivelig på tur. Jeg liker best å ha det sosialt rundt bålet, og følge med på fisket. Men sønnen min er svært ivrig å fiske.

- Artig

Oscar Johnsen ble den heldige vinneren av en fluestang, snelle, snører m.m til en verdi av kr. 15.000,-. Han var og fisket med sine kompiser på døgnkort på Elvestrand.

- Vi fikk et par mellomlaks og noen grills. Vi var nøye med å ta skjellprøver og vi i fiskegjenget leverte inn hver sin skjellprøve, slik at alle skulle ha vinnersjanser i skjellprøvelotteriet. Det var også artig å få en tilbakemelding på SMS om oppveksten til den laksen jeg hadde fått, sier Oscar Johnsen.

Han ser frem til å starte en ny sesong med nytt og flott fiskeutstyr.

Ved å ta skjellprøver kan man se om man har fått en villfisk eller oppdrettsfisk. Jo flere skjellprøver som leveres, jo bedre tall får man om andelen oppdrettsfisk av det totale fisket.

Etter å ha økt fokuset på skjellprøveinnsamling i 2015 fikk man nesten tredoblet antall innleverte prøver.

Prosjektet kjøres nå for 4. året, og det er derfor viktig at alle fiskerne fortsetter den gode trenden på levering av skjellprøver. Prøvene leveres til Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI). Hvis det er utenom kontortid, så legg konvolutten i postkassen på veggen ved inngangsdøren. Da kan det være du som stikker av med hovedpremiene for årets sesong.

Husk også å påføre ditt telefonnummer på skjellprøve-konvolutten, da får du en SMS med opplysninger om din fisk. Alle med døgn får tilsendt skjellprøvekonvolutter, og konvolutter kan også hentes på sportsforretningene i Alta.

Om prosjektet

Dette er et prosjekt som ALI, NRS, Grieg Seafood og Cermaq jobber i lag med. Det faglige ansvaret og analysearbeidet blir utført av NINA (Norsk Institutt for naturforskning). Foreløpige resultater blir presentert hver mnd. Premiene i skjellprøve lotteriet blir det samme som i fjor. Fiskeutstyr til kr. 15.000,- gitt av oppdretterne, og ett kort i Nedre Sierra i juli 2017, gitt av ALI. Husk trekning av gavekort på kr. 3. 000 hver mnd.