(iFinnmark)

Den siste uka har debatten rast rundt bomring i Alta for å finansiere E6.

Frank Jonny Nilsen hevder overfor Kronstadposten at Arbeiderpartiet nå har koordinert sine utspill om E6 gjennom Alta og E45 (Kløfta), og Finnmark fylkesting har vedtatt at Alta skal innføre bompengefinansiering for at en utbygging av ny E6 skal være mulig.

Kritisk til Arbeiderpartiet

Nilsen sier videre at det på ingen måte er en god idé å finansiere veien med bomring.

– Om en bedrift ikke klarer å drive i pluss så er det ikke en god ide å låne penger for å finansiere driften som eier av bedriften. Det er heller ikke lønnsomt for et samfunn å låne penger for å sysselsette bedrifter som ikke har en forretningsidé som er bærekraftig, sier han til Kronstadposten.

Han stiller seg skeptisk til at flere har gått ut i media og stått opp for bomringfinansiering. Nilsen fastholder at dette skal gjelde flere Ap-politikere.

– Geir Ove Bakken og ordfører Alf E. Jacobsen har sågar vært ute i media og nærmest forlangt at Alta sine borgere skal finansiere den nye E6-parsellen gjennom Alta slik at de kan få finansiert og ferdigstilt RV94. I tillegg har Alta Næringsforening ved Kjetil Kristensen, godt hjulpet av Ole Steinar Østlyngen i Alta Arbeiderparti samt medlem i næringsforeninga, nærmest gått ut i media og forlangt bomring i Alta fordi de ønsker at Statens vegvesen skal bruke 4000 millioner på å bygge ny E6 gjennom Alta, uttaler Nilsen.

– De hevder at uten at vi som samfunn låner disse 4000 millioner så vil all næringsvirksomhet i Alta stoppe opp, og de mener at det da er småbarnsforeldrene som skal betale dette lånet i de neste 50 år slik at deres gravemaskinsjåfører har arbeid i de årene denne anleggsfasen varer, altså mellom 2-5 år, legger han til og spør seg «hva med de neste 45 årene?».

Mener det blir store utgifter

Han lurer videre på hvem som må låne penger da for at anleggsmaskinene skal kunne grave i jorda. 

Frank Jonny uttaler at han synes det er en kortsiktig tankegang av næringsforeninga og viser til hvor mye det vil gi i utgifter til husstander i Alta.

– Om en familie med to biler skal betale 36.000 kroner i ekstra skatt per år for å kjøre bil, så vil også deres budsjett ha 36.000 mindre penger å handle for. Med 7000 husstander i Alta så vil dette medføre at skatten til den nye E6 stikker av med 7000 husstander gange 36.000 kroner per husstand, som blir 252 millioner kroner mindre per år å handle for. For å bryte det ned på individnivå så vil det bety at Gjermund ikke kan benytte 3000 kroner per måned på snøscooter som han kjøper hos Ole hvert år fordi han da vil betale disse pengene i bompenger for han og hans kone sine biler, sier han.

Han uttaler at vi lever i en tiltakssone, som betyr at vi har Finnmarksfradrag på skatten, som utgjør cirka 30.000 kroner per år samt at vi har nedskriving av studielån. Dette fordi Stortinget ved hjelp av Anders Aune en gang i tiden ønsket å stimulere til bosetting i nord, minner Nilsen om.

– Det er åpenbart at et av Norges største parti, Arbeiderpartiet, ikke lenger ønsker å ha bosetting i nord-områdene når de nå vil innføre en ekstra veiskatt i Alta som tar vekk dette incentivet ved å innføre en lokal veiskatt for å bygge E6 gjennom Alta. Dette er uklokt da vi allerede nå kan se at veksten er over og at fraflyttinga fra Finnmark allerede har begynt. Nå må vi heller satse på incentiver/belønning for å få folk til å bo her og ikke ekstra lokalskatt, sier han.

Mener det rammer barnefamilier

Veiskatt er lik for fattig og for rik og Frank Jonny poengterer at det ikke er noe tvil i hans øyne at dette vil ramme barnefamilier med lav inntekt hardest.

– Denne skatten vil medføre at de må vurdere om de har råd å transportere sine barn til aktiviteter og dette vil igjen medføre at aktivitetsnivået som gir bolysten vil reduseres kraftig, mange negative bivirkninger for samfunnet som helhet, sier han. 

Han anbefaler både Finnmark Arbeiderparti og Alta Arbeiderparti, samt den lokale næringsforeninga om å tenke seg nøye om før de ber om bomring.

– Jeg vil anbefale dem om å tenke seg nøye om før de ber om denne ekstraskatten for å opprettholde sysselsettinga i Alta. Spesielt når formålet er å bygge ny E6 gjennom Alta som soleklart er Staten sitt ansvar å finansiere, og ikke innbyggerne i Alta sitt ansvar, sier han.

Avvises av Østlyngen

– Arbeiderpartiet er imot bompenger i Alta. Det blir feil å av Frank Jonny si hva andre mener, sier Ole Steinar Østlyngen om Frank Jonny Nilsens uttalelser.

Når Kronstadposten kontakter han sier han at det er helt feil det som blir presentert i uttalelsene til Nilsen: – Det er helt feil det som er sagt og Arbeiderpartiet er imot bompenger i Alta. Vi ønsker en løsning på veistrukturen i Alta og vi ønsker at regjeringa, uavhengig av hvem som sitter, at den veien de har lovet kommer, sier Østlyngen, som også er bedriftseier og medlem i næringsforeninga.

Han poengterer at det er lovet en utbedring av veien i Alta, men at man fortsatt venter på at noe skal skje.

– FRP sa jo tidligere at de skulle ordne vei uten bompenger og da sa vi flott, vi er imot bompenger vi og. Vi venter og vi har ventet lenge. Vi håper de leverer som lovet, legger han til.

Også leder i Alta næringsforening, Kjetil Kristensen tar sterkt til motmæle mot uttalelsene fra Nilsen.

Påstander om at næringsforeningen forlanger bomring i Alta fordi de ønsker at Statens vegvesen skal bruke 4000 millioner på å bygge ny E6 igjennom Alta, er udokumenterte påstander, i følge Kristensen.

– Nilsen påstår at noen hevder at ny E6 i Alta skal være med å finansiere RV94. Ny E6 har ingenting med finansieringen av RV94 å gjøre. Nilsen hevder også at næringsforeninga forlanger bomring i Alta. Dette er totalt uriktig og feil av Frank Jonny Nilsen, understreker direktøren.

Les saken her: – Næringsvirksomheten vil ikke stoppe av bompenger, men av dårlig vegnett