(iFinnmark)

Les iFinnmark+ ut året for kun 100,-:

Bestill her med Finnmark Dagblad som eAvis

Bestill her med Finnmarken som eAvis

- Vi har aldri vært vitne til en sak som har denne formen, fremgangsmåten og omfanget, sa Lillehof i retten.

LES OGSÅ: – Skoleledelsen hadde et mål om å kvitte seg med Bruer

Lillehof fremholdte at hun registrerte at fylkeskommunens advokat, Anders Stenbrenden, ikke en eneste gang viste til tingrettens knusende dom i sitt innledningsforedrag.

- Det er dommen som er gjenstand for overprøving fra lagmannsrettens side. Det kan skyldes at dommen fra tingretten er grundig og klar og går konkret inn på alle ankepunktene, sa hun.

LES OGSÅ: Tok opp avviste politianmeldelser mot Bruer: – Det er ikke det strafferettslige som er relevant

Videre sa Lillehof at fylkeskommunens anke ikke inneholder «et eneste snev av at arbeidsgiver har tatt innover seg noen kritikk fra tingrettens dom».

- Det at man fortsetter i akkurat de samme sporene etter en slik type dom, mener jeg er symptomatisk for måten denne arbeidsgiveren velger å tilnærme seg saker overfor sine ansatte, sa Lillehof.

LES OGSÅ: Ansatt følte seg trakassert av rektor

Videre pekte hun på at det har vært massiv mediedekning i etterkant av den knusende tingrettsdommen.

- I kjølvannet av dommen i tingretten har det eksplodert i media. Det har vært artikkel på artikkel om Finnmark fylkeskommune, og det har kommet opp en rekke saker.

Hun sa også at det som skjer i etterkant av dommen ikke har betydning for det lagmannsretten skal ta stilling til.

- Men det er interessant å se hvordan dette blir grepet an av pressen. Det synes som om dette er en prestisjesak for fylkeskommunen.

LES OGSÅ: La frem massiv mengde dokumentasjon i retten

Dette er Bruer-saken

 • Tidligere leder ved elevboligene ved Alta videregående skole, Bjørnar Bruer, ble oppsagt i februar 2015.
 • Bruer mente seg urettmessig oppsagt, og gikk til sak mot Finnmark fylkeskommune (FFK). Stevning ble tatt ut 23. mars 2015.
 • Arbeidsrettsaken mellom Bruer og FFK gikk i Alta tingrett fra 11. til 22. januar 2016.
 • 3. februar avsa Alta tingrett en knusende dom mot FFK, og ga Bruer full seier.
 • I den 44 sider lange rettsavgjørelsen får FFK og ledelsen ved Alta videregående skole krass kritikk, og retten slår fast at Bruer har blitt utsatt for særdeles grove og krenkende beskyldninger fra sin arbeidsgiver. Bruer fikk tilkjent en nærmest historisk stor oppreisning for måten han hadde blitt behandlet på.
 • Dersom dommen hadde vært rettskraftig, hadde FFK måttet punge ut med omtrent 1,7 millioner kroner til sammen.
 • Fylkeskommunens begrunnelse for oppsigelsen var at Bruer skal ha foretatt seg blant annet økonomisk utroskap, illojalitet, ordrenekt, manglende samarbeid og utilbørlig atferd.
 • Fylkesrådmann Øystein Ruud har politianmeldt Bruer for fem forhold. Alle anmeldelsene ble henlagt. Og tingretten omtalte dem som grunnløse.
 • Like etter dommen forelå, vedok fylkesutvalget å anke saken videre til lagmannsretten.
 • Det var fylkesrådmann Øystein Ruud som anbefalte fylkesutvalget å anke. Ruud var også advokat under saken i tingretten. Fylkespolitikere har senere tatt til orde for at dette er en uheldig dobbeltrolle.
 • Det har i kjølvannet av tingrettsdommen kommet frem at ledelsen avtalte å få Bruer tilbake på jobb - men sparket ham i stedet.
 • Kontrollutvalget på fylket har vært satt ut av spill i saken.
 • Fylkestingsrepresentantene Rut Olsen (FrP), Bengt Rune Strifeldt (FrP) og Trine Noodt (V) har krevd at fylkesordfører Runar Sjåstad måtte informere fylkestinget om Bruer-saken. Disse har forsøkt å stoppe anken.
 • 18. oktober 2016 startet den to uker lange ankebehandlingen i Hålogaland lagmannsrett.
 • Mandag 16. januar ble dommen fra lagmannsretten klar - Bjørnar Bruer seiret igjen over Finnmark fylkeskommune. Han fikk jobben tilbake, og fylkeskommunen ble dømt til å betale ham 1,1 millioner kroner i erstatning. Lagmannsretten slo fast at Bruer hadde fått en krenkende behandling av Finnmark fylkeskommune.
 • Bruer-saken kostet Finnmark fylkeskommune 5.529.866 kroner, viser deres egne tall.