(iFinnmark)

Les iFinnmark+ ut året for kun 100,-:

Bestill her med Finnmark Dagblad som eAvis

Bestill her med Finnmarken som eAvis

Fylkeskommunens prosessfullmektig, Anders Stenbrenden, fortsatte sitt innledningsforedrag i Hålogaland lgmannsrett onsdag.

LES OGSÅ: La frem massiv mengde dokumentasjon i retten

Han fremla en rekke e-poster og møtereferat som viser uenighet om turnus ved elevboligene ved Alta videregående skole sommeren 2014.

Bjørnar Bruer var på tiden sykemeldt, og nestleder ved elevboligene fungerte i hans stilling. Det var stor uenighet mellom ledelsen ved Alta videregående skole og elevboligene om hvordan turnus ved elevboligene skulle legges opp - en konflikt som på tiden hadde foregått over en lengre periode.

LES OGSÅ: Dette er fylkeskommunes sentrale punkter

På et tidspunkt følte fungerende leder ved elevboligene seg trakassert av rektor Inger Persen, da rektor beskrev sin ansattes handlinger som ordrenekt.

Dette førte til et møte 18. august. Blant annet var opplæringssjef Lisbeth Sandtrøen også til stedet på dette møtet.

Rektor ba på møte om unnskyldning for uttalelsen.

- For Inger Persen er det viktigste på dette tidspunkt å få til turnusen, derfor beklager hun og prøver å få til et samarbeid, sa advokat Anders Stenbrenden i retten.

LES OGSÅ: – Det blir helt håpløst å følge dette hvis man skal holde på sånn

Ankesaken er berammet til å gå over to uker i Hålogaland lagmannsrett. iFinnmark er tilstede i retten hver dag.

Dette er Bruer-saken

 • Tidligere leder ved elevboligene ved Alta videregående skole, Bjørnar Bruer, ble oppsagt i februar 2015.
 • Bruer mente seg urettmessig oppsagt, og gikk til sak mot Finnmark fylkeskommune (FFK). Stevning ble tatt ut 23. mars 2015.
 • Arbeidsrettsaken mellom Bruer og FFK gikk i Alta tingrett fra 11. til 22. januar 2016.
 • 3. februar avsa Alta tingrett en knusende dom mot FFK, og ga Bruer full seier.
 • I den 44 sider lange rettsavgjørelsen får FFK og ledelsen ved Alta videregående skole krass kritikk, og retten slår fast at Bruer har blitt utsatt for særdeles grove og krenkende beskyldninger fra sin arbeidsgiver. Bruer fikk tilkjent en nærmest historisk stor oppreisning for måten han hadde blitt behandlet på.
 • Dersom dommen hadde vært rettskraftig, hadde FFK måttet punge ut med omtrent 1,7 millioner kroner til sammen.
 • Fylkeskommunens begrunnelse for oppsigelsen var at Bruer skal ha foretatt seg blant annet økonomisk utroskap, illojalitet, ordrenekt, manglende samarbeid og utilbørlig atferd.
 • Fylkesrådmann Øystein Ruud har politianmeldt Bruer for fem forhold. Alle anmeldelsene ble henlagt. Og tingretten omtalte dem som grunnløse.
 • Like etter dommen forelå, vedok fylkesutvalget å anke saken videre til lagmannsretten.
 • Det var fylkesrådmann Øystein Ruud som anbefalte fylkesutvalget å anke. Ruud var også advokat under saken i tingretten. Fylkespolitikere har senere tatt til orde for at dette er en uheldig dobbeltrolle.
 • Det har i kjølvannet av tingrettsdommen kommet frem at ledelsen avtalte å få Bruer tilbake på jobb - men sparket ham i stedet.
 • Kontrollutvalget på fylket har vært satt ut av spill i saken.
 • Fylkestingsrepresentantene Rut Olsen (FrP), Bengt Rune Strifeldt (FrP) og Trine Noodt (V) har krevd at fylkesordfører Runar Sjåstad måtte informere fylkestinget om Bruer-saken. Disse har forsøkt å stoppe anken.
 • 18. oktober 2016 startet den to uker lange ankebehandlingen i Hålogaland lagmannsrett.
 • Mandag 16. januar ble dommen fra lagmannsretten klar - Bjørnar Bruer seiret igjen over Finnmark fylkeskommune. Han fikk jobben tilbake, og fylkeskommunen ble dømt til å betale ham 1,1 millioner kroner i erstatning. Lagmannsretten slo fast at Bruer hadde fått en krenkende behandling av Finnmark fylkeskommune.
 • Bruer-saken kostet Finnmark fylkeskommune 5.529.866 kroner, viser deres egne tall.