Jente (16) dømt til fengsel etter brann i Mathisdalen

BRANT: Barnevernsinstitusjonen Aleris i Mathisdalen ble tent på i 2016.

BRANT: Barnevernsinstitusjonen Aleris i Mathisdalen ble tent på i 2016. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Hoppet opp og ned på trampoline mens gnister fra brannen fløy i luften rundt henne.

DEL

(iFinnmark) På barneverninstitusjonen Aleris i Mathisdalen oppstod det brann som spredte seg slik at huset ble overtent og totalskadet i 2016.

En jente (16) er nå dømt i saken, og for flere andre forhold. Straffen er satt til fengsel i tre år, hvor to år av straffen gjøres betinget med en prøvetid på to år. Varetekt kommer til fradrag med 251 dager.

Hoppet på trampoline mens det brant

Når det gjelder den overtente bygningen i Alta, måtte de ansatte tømme fire brannslukkingsapparater. Dette ifølge vitneforklaringen til en av de ansatte:

«Personalet sprang opp på tiltaltes rom. Det brant da flere steder i rommet. De dro tiltalte ut av rommet og hentet brannslukkingsapparater. Etter å ha tømt tre brannslukkingsapparat, måtte de gi opp å slukke brannen og alle løp ut av huset. Tiltalte var på utsiden av huset hun hoppet opp og ned i en trampoline mens gnister fra brannen fløy i luften rundt henne.»

Løp inn i huset

16-åringen løp deretter inn i huset igjen, ifølge vitneforklaringen.

De ansatte våget ikke å følge etter, men vitnet løp rundt huset og så at jenta befant seg på personalrommet i første etasje. Hun nektet å komme ut, men den ansatte fikk tak i hånden hennes og fikk dratt henne ut gjennom vinduet.

Når det gjelder det første forholdet i Alta, mandag 4. juli 2016, forteller fotomappa hva som hadde skjedd:

«Det går fram av fotomappe på forholdet at jentas madrass og nattbord fikk brannskader. Tiltaltes dyne var delvis smeltet som følge av ilden. Det oppstod også brann- og røykskader i rommet. Brannen ble slukket av ansatte ved institusjonen før det spredte seg ut av tiltaltes rom.»

«Tent på i frustrasjon»

En politibetjent fra Alta lensmannskontor har forklart i retten at han snakket med tiltalte etter hendelsen. Han fikk inntrykket av at hun ikke ønsket å bo i Alta, og at hun hadde tent på i frustrasjon.

En ansatt i Aleris har forklart at jenta var i dårlig humør fordi hun hadde fått restriksjoner på telefonbruken. Den ansatte forklarte videre at bakgrunnen for restriksjonene handlet om at hun hadde kontakt med flere personer som hadde negativ innflytelse på henne.

Ansatte gjemte seg for jenta

I september rømte jenta fra institusjonen. De kvinnelige ansatte som tok i mot henne på insitutsjonen var bekymret for hva hun ville foreta seg. De fant det vanskelig å håndtere henne og gikk derfor inn på kontoret.

Jenta fikk ikke være med, og kastet da glass og andre gjenstander fra kjøkkenskapene ned på gulvet slik at de knustes. Hun forsøkte så å ta seg igjennom døren ved å slå hull i den, og da klatret de to ansatte ut gjennom vinduet og gjemte seg utenfor. Politiet ble tilkalt og kom til stedet.

I tillegg er retten ikke i tvil om at hun har knust frontruta på en ansatts bil i september 2016. Bakteppet for dette var at hun var lei seg fordi avdelingslederen skulle dra fra boligen.

Erkjente handlingene 

I tiden før dette har jenta bodd i fosterhjem, og blitt plassert på akuttinstitusjon.

Også på en annen institusjon tente hun på gjenstander i rommet hun bodde i. Tre personer som oppholdt seg i huset kunne lett ha omkommet dersom brannen ikke var blitt oppdaget, skrives det i domspapirene.

Videre tente hun også på en annen adresse, hvor det oppstod store brannskader.

Jenta har erkjent å ha gjort det som står i tiltalebeslutningen.

Svært vanskelig oppvekst

Når det gjelder straffutmålingen er det tatt hensyn til tiltaltes lave alder. Hun var bare 15 år og 5 måneder da det første forholdet i tiltalebeslutningen ble begått. Hun var nettopp fylt 16 år da hun tente på institusjonen i Mathisdalen. Retten bemerket også at jenta har hatt en svært vanskelig oppvekst. Begge foreldrene hadde store psykiske problemer. Hun har i dag svært liten kontakt med familie, og har selv komplekse diagnoser.

Retten skriver også at det kan synes som om det opplegget Aleris tilbød tiltalte på flere områder ikke godt nok ivaretok hennes særskilte omsorgsbehov.

Artikkeltags