Marit Kristine (26) starter privat omsorgsbedrift: – Dessverre føler jeg at det er flere eldre som sitter hjemme og ikke får nok hjelp

Marit Kristine har som pårørende og sykepleier sett et stort behov for flere tjenester til eldre.