(iFinnmark)

Det har vist seg at det var ingen god dag for Finnmark da NRKs hovedkontor ble flyttet fra Vadsø. Det merker vi i dag, vi som ikke bor i Alta. Flyttingen ble fortalt med iver hvor bra det ville bli for oss alle, for en flott finnmarksending vi skulle få, også med oppbygging av NRKs mindre kontorer rundt i fylket. På samme tid var vel dette et hån mot Vadsø, hvor det, slik jeg ser det i dag, indirekte ble sagt at deres sendinger ikke holdt mål. Og vi, store deler av Finnmark, vi lot oss lure.

Vår statskanal NRK la ned de fleste arbeidsplassen i Vadsø, for å bygge dem opp i Alta, slik at de stort sett nå verken har råd eller lyst til noe utenfor Alta. Der går journalister i kø og prøver å finne noe de kan snakke om og filme til Nordnytt/Dagsrevyen. For vel en uke siden var det en flere dagers «føljetong» om de som stjal som ravner i Alta, altså ravnene.

Jeg har noen ganger tenkt på hvem det var som ivret slik med å legge ned NRKs hovedkontor i  Vadsø, hvem som tok beslutningen om å bruke mye penger for å bygge opp i Alta, er det noen som vet? Var det noen i Oslo på storting eller regjering som hørte Finnmarksendinga og syntes Vadsø gjorde en dårlig jobb? Etter som jeg husker var avgjørelsen om nedlegging i Vadsø allerede tatt, da den vanlige mann i gata fikk høre om det.

Som jeg forstår er Finnmark og Troms nå slått sammen til ett fylke.  Dette er også en avgjørelse som er tatt «over hodet» på oss vanlige finnmarkinger, og det er en mentalitet som i hvert fall ikke jeg liker. Men ett gode som jeg ser, er at nå kan vi kanskje få en bedre «lokalradio». Hovedkontoret til NRK i Finnmark og Troms bør legges til Tromsø, det er nok med ett hovedkontor. Alta-kontorer bør legges ned, på samme måte som Vadsø-kontoret ble. Men vi må ikke miste noen stillinger i Finnmark. De overflødige stillingene i Alta kan med fordel fordeles mellom NRKs mindre kontorer i fylket. De som innehar stillingene i dag må selvsagt få tilbud om å beholde jobben, flytte med, slik journalistene i Vadsø fikk.

Det er en skam at Hammerfest, Finnmarks nest største by, kun har to NRK journalister. Og som jeg hører, så er det stort sett telefonsamtaler det går på rundt i Finnmark fra Alta NRK. Jeg vil herved etterlyse journalistene på de mindre kontorene, og spesielt våre to journalister i Hammerfest, hvor er dere?

Det er på høy tid vi får et NRK for Finnmark – det mangler vi i dag.