(iFinnmark)

Finnmark fylkeskommune har investert for ca 1/2 milliard i Alta de siste 3-5 år. Likevel kom det reaksjoner i media etter forrige fylkesting i oktober, med hentydninger til at fylkeskommunen svikter Alta.  Snart er det fylkesting igjen. For at vi alle skal ha litt fakta med oss i den videre debatten, kan vi se på hva fylkeskommunen har finansiert de siste årene i Alta, og hvilke driftsmidler som årlig brukes.

Ny videregående skole i Alta, budsjettert til noe over 400 millioner kr, herunder 37,5 mill til Finnmarkshall og kunstgress og en langsiktig leieavtale som sikrer driftsinntekter.  Også oppussing og utvidelse av elevhjem i Alta.

Nye kaianlegg i distriktene i Altafjorden for over 130 mill kr. Det inkluderer kaianlegg på Nyvoll-Korsfjorden, ca 73,5 mill, Årøyasambandet Kongsfjord-Mikkelsby, hittil anslagsvis mellom 44-60 mill. Til sommeren bygges ny kai på Altneset til ca 20 mill.

Til sammenligning har fylkeskommunen finansiert kai-pakke i Loppa kommune, ca 50-60 mill, og en kai på Sørøya i Hammerfest kommune, ca 20 mill.

Også når det gjelder fylkeskommunale arbeidsplasser bidrar fylkeskommunale midler i godt monn til Alta. Alta VGS er en stor skole med rundt 250 arbeidsplasser, fylkeskommunale arbeidsplasser. Tannklinikken i Alta har godt over 10 ansatte. Karrieresenter Finnmark ble oppretet i 2016 med 2 ansatte i Alta (og 4 i Vadsø). Scene Finnmark har 4 musikerstillinger i Alta (og 3 i Hammerfest og 3 i Vadsø).

Nordnorsk Reiseliv sin avdeling i Finnmark er lagt til Alta, den har virket i flere år, har 6 stillinger, herunder lederstillinger. Fylkeskommunen betaler ca 6 mill i året for å være en del av Nordnorsk Reiseliv.

Gjennom Regionale Utviklingsmidler (RUP)  har flere Altabaserte prosjekter fått tilskudd. I 2016 og 2017 blant annet Arktisk universitet,  Finnmarksrittene fikk 3årig tilsagn for å kunne ansette i faste stillinger, kvinnenettverket Quann til studeitur utenlands. Kunnskapsparken Origo har fått midler i ca 10 år for å drive inkubatorvirksomhet. Nettverk Finnmark, Finnmarkskonferansen, Barents Press, Alta videregående skoles rekrutteringsprosjekt.

Finnmarksløpet fått ca 1/2 million over flere år over RUP-midler, i 2017 gikk 600 000 kr fra fylkeskommunens ordinære driftsmidler.

I 2016 startet prøveprosjektet Vargsundxpressen mellom Alta og Hammerfest. Stipulert kostnad for 1 rotasjon er 13-15 mill, og tilleggskostnader for drivstoff for 2. rotasjonen ca 3 mill per år.

Det er satt opp betydelig flere bussruter i Alta kommune siden 1. januar 2016, for å få folk til å ta mer buss. Dette gir også arbeidsplasser. Veiutbygninger og veivedlikehold i Alta har jevnlig fått betydelige midler. I 2017 ble asfalteringsmidler flyttet fra distrikter i andre kommuner til blant annet Alta kommune.

Tallene ovenfor kan variere noe, blant annet fordi det kan gis tilleggsbevilgninger underveis. Uansett, for meg ser det ut som at det er svært få av Finnmarks andre 18 kommuner som har blitt like prioritert og satset på fra fylkeskommunens side de siste årene. Dette bør vi alle ha med oss videre i debatten om Finnmark fylkes satsinger.