FeFo krever avklaring på eiendomsskatten på Skillemoen før de inngår avtale: Men tilbakeviser at de presser Alta kommune

Artikkelen er over 1 år gammel

FeFo vil tilbakevise at det forsøkes å legge press på Alta kommune i eiendomsskattespørsmålet, men er av den oppfatning at det ligger i kravet til ansvarlig drift av FeFo, at man sikrer framtidige, rettslige og økonomisk forsvarlige posisjoner for FeFo.