Alta-mannen utga seg for å være utlending da han kvitterte ut et kjøleskap for et firma han ikke var ansatt i

Signerte med et polsk-lignende navn.