(iFinnmark)

Innledningsvis må jeg opplyse at jeg ikke er finnmarking, selv om jeg har bodd noen år der, og er gift med ei jente fra Finnmark.

Etter de åra vi bodde i Finnmark, og ved besøk der flere ganger i året, har jeg blitt glad i fylket og folket som bor der. Kan faktisk si at jeg føler meg like mye hjemme i Finnmark som der vi har bodd i Sør-Norge de siste vel 40 åra. Av den grunn er jeg også interessert i det som skjer i Finnmark, og må si at jeg ble sjokkert over at den forrige regjeringa kunne overkjøre folket i fylket til de grader som det de gjorde i sammenslåingsprosessen med Troms. Kan godt forstå at folk i Finnmark sier at de er finnmarkinger, og at de føler at identiteten ble forsøkt tatt fra dem gjennom den behandlingen de fikk av Erna Solberg & Co.

Av det som har skjedd den siste tiden, og som foregår nå, må jeg si at Alta kommune på nytt overrasker meg. Dette selv om vi fra tidligere er kjent med at det kan virke som om Alta kommune så langt mulig har prøvd å mele sin egen kake, uten å tenke på at andre deler av Finnmark også bør få ta del i utviklingen i fylket.

Nå går spørsmålet altså på det samme: Hva tjener Alta best, å være i Finnmark eller å tilhøre Troms. Har aldri hørt noen fra Alta som stiller spørsmål om hva Alta kan bidra med for å gjøre Finnmark sterkt som fylke. Dette er rart, og vitner om total mangel på solidaritet og samarbeidsevne. Det bekrefter vel også det inntrykk vi har fått gjennom mange år: Alta er seg selv nærmest, og fortsetter dessverre å være det. Alta burde som kraftsenter være den første som sier at «nå skal vi bygge nye Finnmark, og utvikle alle deler av fylket!» Ikke ensidig: «Hva er best for Alta»?

Av uttalelser som er kommet kan det dessverre også høres ut som om Alta nå skal ta hevn over resten av Finnmark for den pepperen de har fått fra en del kommuner de siste åra. Ord som «dere må vel være glad for å være kvitt oss» minner dessverre litt for mye om «Tuppen og Lillemor», og bør ikke komme fra folkevalgte representanter. Det forteller svært mye om seriøsiteten i det de driver med.

Nå skal man altså gjennomføre en folkeavstemning i Alta for å finne ut om Alta skal tilhøre Finnmark eller Troms fylke i framtida. Og så er de så langt jeg kan se ennå ikke enige om en slik folkeavstemning skal være bindende eller ikke. Før man setter i gang en slik prosess må forutsetningene for det resultatet de får være bestemt. Skal resultatet være rådgivende eller bindende. For dette kan trolig bety en god del for hvordan folk vil stemme, eller om de sitter hjemme. Hva gjør man om for eksempel bare 50 % av de som bor i Alta møter frem og stemmer? Hvor stor deltakelse skal det være før resultatet kan være bindende?

Folk må selvsagt også få like god informasjon om ulemper som fordeler ved de ulike alternativer, om Alta kommune er i stand til å skaffe slike opplysninger. Faren for å våkne opp til en blåmandag vil være stor, for det er ikke så lett å forskottere hva politikere i Troms og eventuelt i Finnmark vil vedta om noen år. Vi vet vel knapt hva de vil vedta i morgen, like lite som vi vet hvordan budsjettet til Regjeringa vil se ut om ei uke eller to. Dette kan derfor muligens være litt av en risikosport.

Håpet må være at flertallet av de som bor i Alta er klartenkte og ikke lar seg påvirke av påstander som ingen kan garantere for i framtiden. En ting som i alle fall er sikkert er at foreløpig er alle finnmarkinger, og bør være stolte av det. Så får fremtiden vise hvem som er finnmarkinger når denne omorganiseringa er gjennomført.