(iFinnmark)

Alta trakk seg fra fylkespartiets stortingsvalgsliste. I årevis har vi vært vitne til neglisjering og til dels motarbeiding fra Finnmark arbeiderparti i politiske saker som ville tjene Alta.

Nok er nok. Derfor takk til de tre politikerne.

LES OGSÅ: Alta Ap trakk alle sine listekandidater. – Om vi er sure? Vi er skuffet men gir oss aldri

Dominodemokrati

De lokale A-politikerne har ikke blitt hørt. Når fylkes A-politikere ikke hører på disse, hører heller ikke Finnmark fylkes valgte A-politikere, og dermed heller ikke Finnmark fylkes kommuneråd. Slik er dominodemokratiet der i gården. Derfor kunne tidligere fylkesordfører Runar Sjåstad i 2007 bruke sin dobbeltstemme for å hindre arbeide for bedre helsetjenester for Alta. Snedig og brutalt.

Utmeldingen fra det gode selskap betyr en frigjøring til ny giv for Alta i det lokale sosialdemokratiske partiet. Det gjenstår nå å se hvilke grep de andre lokale politiske partiene i Alta gjør overfor sine foresatte. Pr i dag er det ingen politiske parti i Norge som vil sloss for en anstendig føde - og akuttjeneste i Vest-finnmark. Ingen.

LES OGSÅ: Gir ikke opp sykehuskampen: – Vi håper årsmøtet tenner det lille lyset vi trenger

Look to Alta

Alta har vanvittige positive muligheter, mange av disse er allerede i bruk. Demografi, topografi, tilgjengelighet, servicetjenester, klima, arbeidskraft, forskningsmiljø, kultur- og fritidstilbud, utbygging og naturopplevelser er fullt på høyde med de fleste miljøer i Norge. Mange flytter til vår kommune – få flytter fra. De fleste trives i Alta. Altas urbane sider er ennå ikke helt oppdaget, foreløpig bare for noen av de rurale. Som innflyttet Narvikgutt savner jeg kun en perrong. Ellers er Alta et komplett botilbud.

Oslo economics anbefalte å flytte Alta sitt sykehus fra Hammerfest til Alta.

Europa

Alta arbeiderparti bør nå vende seg til den nye konstellasjonen Troms/Finnmark, og fremheve Altas sentrale beliggenhet i så henseende. Også EU er viktig for nordområdene – snakk med Brüssel direkte. Sverige og Finland er våre naboer. Russland er kanskje den mest interessante naboen i alle de syv vitenskaper universitets campus i Alta arbeider med. Tenk også øst-vest, ikke bare nord-sør.

Murmansk og Rovaniemi/Oulo er spennende miljøer som lett kan kontaktes uten at Finnmark arbeiderparti skal kunne dirigere slikt. Et nordkalottsykehus i Rovaniemi, med filialer, også i Alta, ville nok ikke bli sett på med blide øyne i kontorene til Helse Nord på Hundholmen i Bodø.

Ro ned aktiv deltakelse i Vest-finnmark regionråd. Sloss for å innføre ei hurtigbåtrute Alta-Tromsø. Det vil Finnmark arbeiderparti aldri foreslå, om så havet brenn.

LES OGSÅ: Marianne er ikke skremt av dramatikken: – Jeg stiller gjerne på stand i Alta

Roma midt i mot

Vår ordfører Monica Nielsen sa et foreløpig nei til en lysende politisk videre karriere med å tale Roma midt imot. Det Norske arbeiderparti skal lete lenge etter slike tøffe jenter, om partiet i det hele tatt vil ha slike.

Sist ga Alta Høyres ordførerkandidat, Laila Davidsen seg. Også hun ble lei av sitt partis døve ører.

To strålende ambassadører for oss i Alta og Finnmark. Plaffet ned av sine egne.

Monica

Kan hende at Monicas rake rygg likevel blir lagt merke til på partikontorene på Youngstorget i Oslo. Viser hun veg, kan hun være etterfølgeren til Tanas Helga Pedersen som ofte står og stod for det stikk motsatte av hva Monica forfekter. Det Norske arbeiderparti må ha en ny kvinnelig representant fra nord. Valget kan bli ordføreren i Hammerfest – eller Monica. Ordføreren i Hammerfest har ikke beveget seg en millimeter sør, vest, eller øst for Skaidi i sitt politiske budskap.

Det har Monica.